Referencje 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Wiśle.

TiFOM997 wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

Referencje 2. Wsparcie dla rozwoju kultury fizycznej i sportu.

TiFOM997 wspiera rozwój kultury fizycznej i sportu

Referencje 3. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego.

TiFOM997 współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w Ustroniu, Cieszynie, Wiśle

Referencje 4. Skuteczna działalność.

TiFOM997 skutecznie chroni mienie

TiFOM997. Wszelkie prawa zastrzeżone.